Speeltoestel overhandigd aan Taka Tuka-Land

Speeltoestel overhandigd aan Taka Tuka-Land

Overhandiging van nieuw speeltoestel in Taka Tuka-Land.

Taka Tuka-Land is een speeltoestel rijker. Een bijzonder speeltoestel, omdat kinderen met- en zonder beperking samen kunnen spelen. Een toestel ook waar voor kinderen veel te ontdekken valt. Dit speeltoestel is geschonken door de Kiwanis Club Rotterdam als aanleiding van hun 50-jarig bestaan.
Taka Tuka-Land is een natuurspeeltuin waar kinderen, binnen de verstedelijkte omgeving, in de vrije natuur kunnen spelen. Het groen is onderdeel van de speeltuin, waar kinderen kunnen klauteren, ontdekken en hun fantasie de vrije loop kunnen laten. De speeltuin is zo ingericht dat kinderen met én zonder beperking met elkaar kunnen spelen. De paden zijn geschikt voor rolstoelers, zodat ook zij bij alle speeltoestellen kunnen komen.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van onze club is het idee ontstaan om in drie speeltuinen in Rotterdam speeltoestellen te plaatsen waar valide- en invalide kinderen samen mee kunnen spelen. Bij de speeltuin Hillesluis op Rotterdam Zuid is een invalide toilet, een rolstoeldraaimolen en een vogelnestschommel gerealiseerd. Bij Plaswijckpark Rotterdam is, voor de nieuwe, milieuvriendelijke, trein een aanhangwagen gekomen die speciaal toegankelijk is voor rolstoelers en bij Taka Tuka-Land is een zogenaamd Chamberry speeltoestel geplaatst.

Zondag 17 november j.l. is dit speeltoestel officieel overhandigd aan het bestuur van Taka Tuka-Land. De heer P. van der Hammen van de Stichting Kiwanis Fonds Rotterdam en de heer F. van der Hilst, voorzitter van de vereniging Taka Tuka ondertekende samen de overeenkomst en opende even later het betreffende speeltoestel. Met dank aan de vele fondsen, die mede dit toestel hebben gefinancierd, is er toch weer meer mogelijk geworden om kinderen samen te kunnen laten spelen in de buitenlucht.

 

Deel deze post