Open brief aan commissie Anders Besturen.

Open brief aan commissie Anders Besturen.

Beste commissie Anders Besturen,
Een poging om Kiwanis Nederland te verbeteren door een andere manier te introduceren van besturen is misschien noodzakelijk, maar om dit verder toe te spitsen op het dienen van kinderen in deze wereld lijkt mij te ver gaan. Denkt u dat potentiële leden tijd willen vrijmaken om kinderen te dienen en daarom lid worden van Kiwanis? Lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk.
De laatste jaren is de doelstelling van Kiwanis steeds verder gericht op het dienen van kinderen. Serving the children of the World. U zegt zelf in uw presentatie: ‘Wij willen de organisatie van Kiwanis beter passend maken bij het doel: Kinderen helpen!!’ Slaan wij hiermee niet een beetje door?
 
Toen ik lid werd van Kiwanis, in de vorige eeuw, was de slogan van Kiwanis ‘We Build’.
Lijkt mij persoonlijk nog steeds de beste slogan. Je wordt lid van Kiwanis om gezamenlijk te bouwen aan een betere wereld. Meestal in de directe omgeving van de club. Maar ook om te bouwen aan jezelf. Binnen jouw club zijn leden uit verschillende disciplines van de maatschappij. Zij delen hun ervaringen die jijzelf weer kunt gebruiken. De goede, open discussies geeft je stof tot nadenken. Het verbreedt je maatschappelijke horizon.
Als bindmiddel van de club doe je gezamenlijk projecten, fundraising projecten en projecten om de wereld om je heen te verbeteren. Meestal projecten waar kinderen bij betrokken zijn.
Die projecten waren zeker geen doelstelling op zich. Het vloeide voort uit het bundelen van kennis en kunde van de leden om zodoende een project van de grond te krijgen. Deelnemen aan een project gaf je vaak de gelegenheid om zaken te regelen die buiten je comfortzone lagen. Hiermee deed je ervaring op die je in je werk zou kunnen gebruiken. Je bouwde als het ware aan je zelf.
Belangrijker dan de projecten was de onderlinge vriendschap, gezellig met elkaar wat eten en drinken. Wij bespraken de wereldproblemen, ieder vanuit een andere invalshoek.
Als toen de doelstelling van Kiwanis was om kinderen te dienen was ik zeker geen lid geworden. Maar gelukkig was Kiwanis toen nog een serviceclub met een bredere doelstelling. Terugkijkend op bijna 40 jaar lidmaatschap van Kiwanis ben ik blij lid te zijn geworden. Heeft mij maatschappelijk verder gebracht. En ja, heb mij ook ingezet voor projecten waar kinderen iets aan hebben.
 
Als je dan toch een andere bestuursstructuur wil, richt je dan op een structuur waarbij het aantrekkelijk wordt om lid van Kiwanis te worden. What’s in for me. Maak duidelijk dat een potentieel lid wat kan komen halen om, buiten zijn of haar werksfeer, maatschappelijk andere zaken te ervaren. Door Kiwanis vergroot je je vriendenkring, live en niet alleen online. Propagandeer een community waar je als lid iets aan overhoudt. Die je maatschappelijk verder kan brengen. Maak duidelijk dat je voordeel kunt halen als lid van Kiwanis. Maak van Kiwanis alstublieft geen NGO die zich richt op het welzijn van kinderen. Daar zijn er al genoeg van in Nederland.
 
Met vriendelijke groet
Chris Zweers
Lid Kiwanisclub Rotterdam

Deel deze post